Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 10

antīquus (m) , а (f) , um (n) adi.

преден, важен, предишен, по-раншен, стар, древен, старинен, древните хора, древност, прост, запазен.

Статия >>

aequus, a (f) , um (n) adi.

равен, равнина, благоприятен, равнодушен, спокоен, благосклонен, приятели, справедлив, справедливост, право, еднакъв.

Статия >>

beātus (m) , а (f) , um (n) adi.

богат, щастлив, доволен, блажен, благо, щастие, богаташи.

Статия >>

cōgo, coēgī, coāctus 3 v.

докарвам накуп, събирам, съединявам, концентрирам, свиквам, събирам в едно цяло, свързвам, сгъстявам, плъст, кече, вкарвам, вмъквам, принуждавам, заставям, принуден, престорен, заключавам.

Статия >>

castrum, ī (n) n.

укрепено място, крепост, лагер, стан, война, военна служба, еднодневен преход.

Статия >>

arma, ōrum (n) n.

оръжие, доспехи, борба, война, сражение, бойни сили, военно могъщество, войски, войници, уреди, прибори.

Статия >>

astrum, ī (n) n. гр.

небесно светило, съзвездие, звезда, небе.

Статия >>

balneum или balineum, i (n) n. гр.

баня, бани.

Статия >>

dicto 1 v.

често казвам, повтарям, диктувам, записки, правила, предписвам, поръчвам, съчинявам, съставям.

Статия >>

comitium, (n) n.

място за народни събрания в Рим до форума, комиции, народно събрание на целия римски народ: за утвърждаване, отхвърляне или отменяв.

Статия >>