Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 4 / текуща страница: 1 / намерени резултати 68

continuus (m) , a (f) , um (n) adi.

свързан, съседен, продължителен, непрекъснат, следващ един след друг, последователен.

Статия >>

aestīvus (m) , a (f) , um (n) adi.

летен, летен лагер, поход, пасбище, стадо на паша.

Статия >>

angustus (m) , а (f), um (n) adi.

тесен, кратък, ограничен, затруднителен, лош, затруднение, нужда, малодушен, дребнав, сбит.

Статия >>

candidus (m) , a (f) , um (n) adi.

ослепително бял, блестящ, ясен, чист, светъл, весел, щастлив, прост, неподправен, откровен, искрен.

Статия >>

caecus (m) , a (f) , um (n) adi.

сляп, заслепен, напразен, безцелен, невидим, скрит, таен, тъмен, непрогледен.

Статия >>

cavo 1 v.

дълбая, пробивам, издълбан, кух, приготвям.

Статия >>

aereus (m) a (f) , um, (n) adi.

меден.

Статия >>

creo 1 v.

създавам, причинявам, раждам, роден, потомък на, избирам.

Статия >>

cōnscius (m) , a (f), um (n) adi.

знаещ заедно с другите, посветен, съучастник, съучастница, съзнаващ се, признаващ.

Статия >>

con-cavus (m) , a (f) um (n) adi.

вдлъбнат, извит.

Статия >>

captīvus (m) , a (f) , um (n) adi.

пленен, пленник, пленнически, заробен.

Статия >>

dubius (m) , a (f) , um (n) adi.

съмняващ се, недоумяващ, колебаещ се, нерешителен, съмнителен, несигурен, ненадежден, критически, мъчен, опасен.

Статия >>

dignus (m) , a (f) , um (n) adi.

достоен, заслужаващ, приличен, подходящ, съответен.

Статия >>

cruentus (m) , a, (f) um (n) adi.

кървав, окървавен, кръвожаден, жесток, кървавочервен.

Статия >>

avidus (m) , a (f) , um (n) adi.

жаден, алчен, сребролюбив, ненаситен.

Статия >>

citus (m) , a (f) , um (n) adi.

бърз.

Статия >>

avārus (m) , a (f) , um (n) adi.

алчен за пари, жаден за пари, скъперник, жаден.

Статия >>

catenarius (m) , a (f) , um (n) adi.

вързан c верига.

Статия >>

calvus (m) , a (f) , um (n) adi.

плешив.

Статия >>

cūnctus (m) , a (f) , um (n) adi.

цял, целокупен, всички.

Статия >>