Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип vType

v.def.
резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 1

inquam, inquis inquit v. def. (никога не стои в началото на изречението)

казвам.

Статия >>