Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри съкращения


Списък съкращения

Резултати на страница : 20 / Страници: 5 / Намерени резултати : 89 / Текуща страница: 2


  • Страница

Съкращение
Значение
Значение
coni.подчинително наклонениеmodus coniunctivus
dat.дателен падежcasus dativus
dat. pers.датив при вършителя на действиетоdativus personae
demin.умалително имеnomen deminativum
fженски родgenus femininum
фарм.фармацевтичен терминterminus pharmaceuticus
фил.философски терминterminus philosophicus/ philosophus
gen.родителен падежcasus genitivus
gen. obi.генитив на прякото допълнениеgenitivus obiecti
gen. subi.място в театри, амфитеатри, одеони, стадиониgenitivus subiecti
geogr.географски терминterminus geographicus
gr.гръцка думаnomen graecum
грам.граматически терминterminus grammaticus
imperat.повелително наклонениеmodus imperativus
impers.безличен глаголverbum impersonale
indecl.несклоняем глаголverbum indeclinabile
indic.изявително наклонениеmodus indicativus
inf.неопределено наклонениеmodus infinitivus
interi.междуметиеinteriectio
intr.непреходен глаголverbum intransitivum
  • Страница