Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип grc

grc
резултати на страница: 20 / общо страници : 2 / текуща страница: 1 / намерени резултати 24

basilica, ae (f) n. гр.

базилика.

Статия >>

aethēr, eris (m) n. aethera acc. гр.

ефир, горният пласт на въздуха, небесни висини, небе, въздух, горният свят, земният свят.

Статия >>

hōra, ae (f) n. гр.

час, една дванайсета от светлата част на денонощието, време, годишно време, сезон, слънчев часовник, воден часовник.

Статия >>

discus, ī (m) n. (гр.)

диск.

Статия >>

centrum, ī гр.

център.

Статия >>

barbarus (m) , а (f) , um (n) adi. гр.

чуждестранен, чужд, италийски, чужденец, груб, необразован, недодялан.

Статия >>

āthlēta, ае (m) n. гр.

борец, атлет.

Статия >>

colossus, ī (m) n. гр.

колос, огромна статуя.

Статия >>

balneum или balineum, i (n) n. гр.

баня, бани.

Статия >>

epistula, ае (f) n. гр.

послание, писмо.

Статия >>

grammaticus (m) , a (f) , um (n) adi.

граматически, филологически, граматик, езиковед, филолог, учен.

Статия >>

comoedia, ae (f) n. гр.

комедия.

Статия >>

gymnasium, (n) n.

гимназия, място за гимнастически упражнения, сборно място на философи и софисти.

Статия >>

historia, ae (f) n. гр.

изследване, знание, наука, забележително, важно, исторически разказ, история.

Статия >>

corona, ae (f) n. гр.

венец за украшение, венец за награда, укрепление във вид на венец, кръг от служители, обсадна войска, бойна линия (във вид на кръг), ае, съзвездието Венец, зъбна корона.

Статия >>

astrum, ī (n) n. гр.

небесно светило, съзвездие, звезда, небе.

Статия >>

chirographum, ī (n) n. гр.

почерк, ръкопис, разписка.

Статия >>

coma, ае (f) n. гр.

коса на главата, лъчи, вълна, шума, листа, трева, класове.

Статия >>

citharista, ае (m) n.

китарист, китаред, поет.

Статия >>

bracchium brachium, (n) n. гр. .

долната част на ръката, цялата ръка, ръка, мишница, горна част на ръката, бут на животно, щипци на рак, клон от дърво, залив, странично укрепление, напречно дърво на мачта.

Статия >>