Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 53 / текуща страница: 1 / намерени резултати 1049

  • Страница

a, ab, abs, praep. с abl.

от, поради, откъм, при, у, на, относително, след.

Статия >>

abacus, ī (m) n. гр.

луксозна масичка, дъска, масичка за игра.

Статия >>

ab-do, abdidī, abditus 3 v.

отдалечавам, оттеглям ce, скривам, забивам.

Статия >>

ab-eo, abiī, abitum, abīre v.

отивам си, заминавам, отклонявам се, отдалечавам се, отивам далеч, изчезвам, преминавам в нещо, обръщам се в нещо.

Статия >>

ab-erro 1 v.

заблуждавам се, отдалечавам се, отклонявам се .

Статия >>

ab-icio, abiēcī, abiectus 3 v.

отхвърлям, захвърлям, хвърлям, отказвам се от нещо, напускам, пренебрегвам, прахосвам, свалям, събарям, обезсилвам, обезсърчавам, отчайвам, принизявам, понижавам.

Статия >>

ab-rumpo, abrūpī, abruptus 3 v.

откъсвам, разкъсвам, избухвам, разрушавам, отварям, прекъсвам, прекратявам, преждевременно свършвам, нарушавам.

Статия >>

ab-solvo, absolvī, absolūtus 3 v.

отвързвам, отделям, освобождавам, оправдавам, изпращам, довършвам.

Статия >>

ab-sum, a-fuī, a-futūrus, ab-esse v.

отсъствам, намирам се далеч, не подкрепям, не помагам, липсвам, изчезвам, отделен съм, отстоя, отдалечен съм, далеч съм, чужд съм, свободен съм, чист съм, не подхождам.

Статия >>

ab-undo 1 v.

преливам, разливам се, богат съм, изобилствам с, в изобилие съм, изобилствам.

Статия >>

ac-cēdo, adcedo accēssī, accēssum 3 v.

пристъпвам, идвам, приближавам се до, приближавам, настъпвам, пристъпвам към, подемам, почвам, посвещавам се, съгласявам се, одобрявам, приближавам се, сходен съм, прибавям се.

Статия >>

ac-cendo, accendī, accēnsus 3 v.

запалвам, подпалвам, подбуждам, възбуждам, подстрекавам, раздухвам, разпалвам, увеличавам.

Статия >>

ac-cido, accidī 3 v.

падам, достигам, достигам до, прониквам, настъпвам, случвам се, ставам.

Статия >>

ac-cingo, accīnxī, accīnctus 3 v.

опасвам, препасвам, въоръжавам.

Статия >>

ac-cipio, accēpī, acceptus 3 v.

получавам, приемам, чувам, научавам ce, одобрявам, схващам, възприемам.

Статия >>

ас-clāmo аd-clāmo 1 v.

посрещам с викове, приветствам, викам в знак на одобрение или неодобрение.

Статия >>

accūso 1 v.

обвинявам пред съда, давам под съд, оплаквам се, обвинявам, хвърлям упреци.

Статия >>

ācer (m) , ācris (f) , ācre (n) adi.

остър, силен, чувствителен, пронизващ, развит, проницателен, остроумен, пламенен, разпален, буен, деен, енергичен, решителен, дързък, войнствен, храбър, свиреп, строг, груб.

Статия >>

aciēs, ēī (f) n.

острие, връх, сила, остър поглед, острота на погледа, зоркост, око, зеница, проницателност, бойна редица, боен ред, сражение, битка, спор, бойно поле.

Статия >>

ācriter adv.

остро, силно, упорито.

Статия >>


  • Страница