Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри съкращения


Списък съкращения

Резултати на страница : 20 / Страници: 5 / Намерени резултати : 89 / Текуща страница: 3


  • Страница

Съкращение
Значение
Значение
ирон.иронична употребаusus ironicus
лог.логически терминterminus logicus ????
лит.литературен терминterminus litterarius ???
loc.падеж за място???locativus
mмъжки родgenus masculinum
мед.медицински терминterminus medicus
мор.морски терминterminus maritimus
муз.музикален термин////
nсреден родgenus neutrum
nom.именителен падежcasus nominativus
nom. c. inf.именителен падеж с инфинитив???nominativus cum infinitivo
numer. distr.разпределително числително имеnomen numerale distributivum
numer. ord.поредно числително имеnomen numerale ordinale
обикн.обикновено???
особ.особено
о-востровinsula
part.причастиеparticipium
pass.пасивен залогgenus passivum
перс.персийскиPersicum
perf.минало свършено времеtempus perfectum
  • Страница