Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри съкращения


Списък съкращения

Резултати на страница : 20 / Страници: 5 / Намерени резултати : 89 / Текуща страница: 5


  • Страница

Съкращение
Значение
Значение
subst.съществително имеnomen substantivum
sup.супинsupinum
superl.превъзходна степенgradus superlativus
съд.съдебен терминterminus iudicalis????
trans.транзитивен глаголverbum transitivum
v.глаголverbum
v. def.дефективен глаголverbum defectivum
зоол.зоологически терминterminus zoologicus
юр.юридически терминterminus iudiciarius/iudicialis
  • Страница