Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри библиографии

Списък библиографии

Резултати на страница : 20 / Страници: 5 / Намерени резултати : 86 / Текуща страница: 2


  • Страница

Автор съкратен
Заглавие съкратено
Автор лат.
Заглавие лат.
Автор
Заглавие
Cic.Imp.Marcus Tullius CiceroDe imperio Gnei Pompei Марк Тулий ЦицеронЗа военната власт на Гней Помпей
Cic.Inv.Marcus Tullius CiceroDe inventione Марк Тулий ЦицеронЗа откриването на темата
Cic.Leg.Marcus Tullius CiceroDe legibus Марк Тулий ЦицеронЗа законите
Cic.Lig.Marcus Tullius CiceroPro Ligario Марк Тулий ЦицеронВ защита на Лигарий
Cic.Mil.Marcus Tullius CiceroPro Milone Марк Тулий ЦицеронВ защита на Милон
Cic.Mur.Marcus Tullius CiceroPro Murena Марк Тулий ЦицеронВ защита на Мурена
Cic.N.D.Marcus Tullius CiceroDe natura deorum Марк Тулий ЦицеронЗа природата на боговете
Cic.Opt. Gen.Marcus Tullius CiceroDe optimo genere oratorum Марк Тулий ЦицеронЗа най-добрия род оратори
Cic.Off.Marcus Tullius CiceroDe officiis Марк Тулий ЦицеронЗа задълженията
Cic.Orat.Marcus Tullius CiceroOrator Марк Тулий ЦицеронОратор
Cic.Phil.Marcus Tullius CiceroPhilippicae Марк Тулий ЦицеронФилипики
Cic.Prov.Marcus Tullius CiceroDe provinciis consularibus Марк Тулий ЦицеронЗа консулските провинции
Cic.Q.fr.Marcus Tullius CiceroAd Quintum fratrem Марк Тулий ЦицеронПисма до брата Квинт
Cic.Quinct.Marcus Tullius CiceroPro Quinctio Марк Тулий ЦицеронЗа Квинкций
Cic.Rab.Post.Marcus Tullius Ciceropro Rabirio Postumus Марк Тулий ЦицеронВ защита на Рабирий Постум
Cic.Rep.Marcus Tullius CiceroDe republica Марк Тулий ЦицеронЗа държавата
Cic.Q.Rosc.Marcus Tullius CiceroPro Quinto Roscio comoedo Марк Тулий ЦицеронВ защита на актьора Квинт Росций
Cic.S.Rosc.Marcus Tullius CiceroPro Sexto Roscio Amerino Марк Тулий ЦицеронВ защита на Секст Росций от Америя
Cic.Sen.Marcus Tullius CiceroDe senectute Марк Тулий ЦицеронЗа старостта
Cic.Sest.Marcus Tullius CiceroPro Sestio Марк Тулий ЦицеронВ защита на Сестий
  • Страница