Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри библиографии

Списък библиографии

Резултати на страница : 20 / Страници: 6 / Намерени резултати : 116 / Текуща страница: 2


  • Страница

Автор съкратен
Заглавие съкратено
Автор лат.
Заглавие лат.
Автор
Заглавие
Cic.Div.Caec.Marcus Tullius CiceroDe divinatione in Caecilium Марк Тулий ЦицеронЗа предсказанието срещу Цецилий
Cic.Dom.Marcus Tullius CiceroDe domo sua Марк Тулий ЦицеронЗа своя дом
Cic.Fam.Marcus Tullius CiceroAd familiares Марк Тулий ЦицеронПисма до близките
Cic.Fat.Marcus Tullius CiceroDe fato Марк Тулий ЦицеронЗа предопределението
Cic.Fin.Marcus Tullius CiceroDe finibus bonorum et malorum Марк Тулий ЦицеронЗа границите на доброто и злото
Cic.Flac.Marcus Tullius CiceroPro Flacco Марк Тулий ЦицеронВ защита на Флак
Cic.Imp.Marcus Tullius CiceroDe imperio Gnei Pompei Марк Тулий ЦицеронЗа военната власт на Гней Помпей
Cic.Inv.Marcus Tullius CiceroDe inventione Марк Тулий ЦицеронЗа откриването на темата
Cic.Leg.Marcus Tullius CiceroDe legibus Марк Тулий ЦицеронЗа законите
Cic.Lig.Marcus Tullius CiceroPro Ligario Марк Тулий ЦицеронВ защита на Лигарий
Cic.Marc.Marcus Tullius CiceroPro Marcello Марк Тулий ЦицеронВ защита на Марцел
Cic.Mil.Marcus Tullius CiceroPro Milone Марк Тулий ЦицеронВ защита на Милон
Cic.Mur.Marcus Tullius CiceroPro Murena Марк Тулий ЦицеронВ защита на Мурена
Cic.N.D.Marcus Tullius CiceroDe natura deorum Марк Тулий ЦицеронЗа природата на боговете
Cic.Opt. Gen.Marcus Tullius CiceroDe optimo genere oratorum Марк Тулий ЦицеронЗа най-добрия род оратори
Cic.Off.Marcus Tullius CiceroDe officiis Марк Тулий ЦицеронЗа задълженията
Cic.Orat.Marcus Tullius CiceroOrator Марк Тулий ЦицеронОратор
Cic.Part.Marcus Tullius CiceroDe partione oratoria Марк Тулий ЦицеронЗа реторическите категории
Cic.Phil.Marcus Tullius CiceroPhilippicae Марк Тулий ЦицеронФилипики
Cic.Planc.Marcus Tullius CiceroPro Plancio Марк Тулий ЦицеронВ защита на Планций
  • Страница