Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри
Списък sentences

Резултати на страница : 20 / Страници: 13 / Намерени резултати : 257 / Текуща страница: 13


  • Страница

Латински
Превод
Коментар
Библиография
Автор

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas 
 

Дори да липсват сили, желанието все пак е похвално.
 

OvExPOv. Pont. III.4.79

Uti, non abuti
 

Употребявай, а не злоупотребявай.
 

Vae victis!
 

Горко на победените!
 

LivLiv. V.48.9

Vanitas vanitatum ет omnia vanitas!
 

Суета на суетите - всичко е суета!
 

Eccl. 1: 2

Variatio delectat

 

Разнообразието носи радост.

Vasa inania plurimum sonant

Празните съдове дрънчат най-много.

 

(прен. “Най-много шум вдигат глупавите хора.”)

Veni, vidi, vici
 

Дойдох, видях, победих.
 

SuetCaesSuet.Caes. 37

Verba volant, scripta manent
 

Думите отлитат, написаното остава.
 

Vespere laudatur dies

Денят се познава по вечерта.

 

(букв. „Денят се хвали вечерта“)

Via trita est tutissima

 

Отъпканият път е най-сигурен.

Viribus unitis
 

С общи усилия.

Vitae sal amicitia
 

Приятелството е солта на живота.

Vita sine libertate nihil
 

Живот без свобода е нищо. 

Vita somnium breve

 

Животът е кратък сън. 

Vivere est cogitare

Да живееш, значи да мислиш.


 

CicTuscCic. Tusc. V.38.111

Volens nolens

 

Щеш - не щеш.  

Vox populi vox Dei

 

Глас народен - глас Божи.

  • Страница