Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип domain

воен. мед. христ. юр.
резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 3

cornu, ūs (n) cornus, ūs (m) n.

рог, копито, човка, клюн, фланг, крило, връх, рог за свирене, лък, смела съпротива, смелост, бодрост.

Статия >>

adv.

вървя, отивам, присъединявам се към мнението на някого, одобрявам нечие мнение, минавам, потеглям, отправям се, опълчвам се, движа се, летя, прониквам, достигам, тека, напредвам, вървя добре, пристъпвам към, прибягвам към, искам, мъча се, стремя се, там, до такова положение, дотам, до такaва степен на, към това, на това отгоре, поради това, заради това, толкова.

Статия >>

faber, bri (m) n.

майстор, занаятчия, работници-занаятчии.

Статия >>