Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Азбучен списък

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
резултати на страница: 40 / общо страници : 7 / текуща страница: 1 / намерени резултати 272

  • Страница

cadāver, eris (n) n.

труп, леш, развалини.

Статия >>

cado, cecidi, cāsūrus 3 v.

падам, попадам, улучвам, залязвам, утихвам, затварям ce, свършвам, изливам се, вливам се, строполявам ce, падам убит, загивам, бивам превзет, съвпадам, падам ce, подлежа на заплащане, подхождам, случвам ce, ставам, изпадам, намалявам се, отслабвам, изчезвам, провалям ce.

Статия >>

caecum, i (n) n.

сляпо черво.

Статия >>

caecus (m) , a (f) , um (n) adi.

сляп, заслепен, напразен, безцелен, невидим, скрит, таен, тъмен, непрогледен.

Статия >>

caedes, is (f) n.

убиване, убийство, клане, принасяне в жертва, кръв, убити, трупове.

Статия >>

caedo, cecidi, caesus 3 v.

удрям, бия, сека, отсичам, съсичам, убивам, разбивам, унищожавам, коля, принасям в жертва.

Статия >>

caelestis (m) (f) , e (n) adi.

небесен, богове, божествени работи, небесни тела, божествен, чудесен.

Статия >>

caelum, ī (n) n. и coelum, ī (n) n.

небе, небосклон, въздух, време, климат.

Статия >>

calamitas, ātis (f) n.

загуба, бедствие, нещастие, неуспех, поражение, гибел.

Статия >>

calcar, āris (n) n.

шпори, подбуждане, насърчение, костен израстък във формата на шпора.

Статия >>

calceus, ī (m) n.

обувка.

Статия >>

calidum, ī (n) n.

топло питие, буен, невъздържан, прибързан.

Статия >>

calidus и caldus (m) , a (f) , um (n) adi.

топъл, горещ, топла вода.

Статия >>

callidus (m) , a (f) , um (n) adi.

опитен, практичен, умен, остроумен, лукав, хитър.

Статия >>

calvus (m) , a (f) , um (n) adi.

плешив.

Статия >>

campus, ī (m) n.

поле, равнина, площад, избори, поприще, поле за дейност.

Статия >>

candidus (m) , a (f) , um (n) adi.

ослепително бял, блестящ, ясен, чист, светъл, весел, щастлив, прост, неподправен, откровен, искрен.

Статия >>

canis, canēs, is (m) (f) n.

куче, кучка, псе, съзвездието Куче, лош зар, окови.

Статия >>

cano, cecini, cantum 3 v.

пея, свиря, звуча, издавам звук, съчинявам, възпявам, прославям.

Статия >>

canto 1 v.

пея, свиря, възпявам, произнасям магически слова, омагьосвам, известявам.

Статия >>

capāx (m) (f) (n), acis gen. adi.

побиращ много, обширен, възприемчив, способен.

Статия >>

capillus, ī (m) n.

косъм, коса.

Статия >>

capio, cēpī, captus 3 v.

вземам, хващам, улавям, приемам длъжност, встъпвам в длъжност, обземам, обхващам, лишен съм от нещо, избирам, получавам, печеля, придобивам, пленявам, покорявам, очаровам, достигам до, стремя се към, побирам, удовлетворявам, понасям, претърпявам, схващам, разбирам.

Статия >>

capsa, ae (f) n.

чанта, кутия за книги.

Статия >>

captīvus (m) , a (f) , um (n) adi.

пленен, пленник, пленнически, заробен.

Статия >>

capto 1 v.

мъча се да хвана, ловя, търся, стремя се към, старая се да предразположа някого, домогвам се до.

Статия >>

caput, itis (n) n.

глава, връх, край, извор, устие, начало, човек, мъж, къс, живот физически, живот политически, граждански права, главен подбудител, същина, същност, съществена част, столица, параграф, капитал.

Статия >>

carcer, eris (m) n.

затвор, тъмница, затворени престъпници, преграда в хиподрума.

Статия >>

carcerālis (m) (f) , e (n) adi.

тъмничен.

Статия >>

саreo, caruī, caritūrus 2 v.

нямам, лишен съм, отказвам се, нямам нужда, стоя настрана, не се явявам, не присъствам, не ходя, нуждая се, чувствам нужда, тъжа по.

Статия >>

cāritās, ātis (f) n.

висока цена, скъпотия, голямо уважение, любов.

Статия >>

carmen, inis (n) n.

песен, звук, стих, стихотворение, магьоснически думи, предсказание, формула, текст на закон, текст на клетва.

Статия >>

caro рядко carnis, carnis (f) n.

месо, мърша, тяло, плът.

Статия >>

cārus (m) , a (f) , um (n) adi.

скъп, мил, любим.

Статия >>

casa, ае (f) n.

колиба, къщичка.

Статия >>

castellum, ī (n) n.

малко укрепление, пост, крепост, планинско село, убежище, защита.

Статия >>

castīgo 1 v.

порицавам, наказвам, поправям, обуздавам, укротявам.

Статия >>

castimonia, ае (f) n.

телесна чистота, въздържаност, нравственост.

Статия >>

castrum, ī (n) n.

укрепено място, крепост, лагер, стан, война, военна служба, еднодневен преход.

Статия >>

castus (m) , a (f) , um (n) adi.

чист, нравствен, целомъдрен, благочестив, набожен, свят, безкористен.

Статия >>


  • Страница